ZIMA 2024

PÓŁKOLONIE W BAŚNIOGRODZIE! 

Dzieci przyprowadzamy od 6:30 do 9:00, a odbieramy do 16:30.

 

 

I TURNUS 29.01 - 02.02 

 

II TURNUS 05.02 - 09.02 

 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

Śniadanko w formie bufetu

 

Nauka gry w tenisa i zabawy na Kortach Tenisowych

 

 

 

OBIAD: rosół, frytki, pierś z kurczaka i własnoręcznie przygotowana sałatka.

 

 

 

Wyjście do Maginusa

 

 

 

PODWIECZOREK: kolorowe galaretki i owoce

 

Śniadanko w formie bufetu

 

Wyjazd do Lublina na Parku Trampolin lub Ściankę Wspinaczkową.

 

OBIAD: zupa, naleśniki z własnoręcznie przygotowanym nadzieniem, owocami i bitą śmietaną.

 

 

 

 

 

 

PODWIECZOREK: owoce

 

 

Śniadanko w formie bufetu

 

Wyjście na Basen

 

 

 

 

 

OBIAD: zupa pomidorowa, ziemniaki, kotlet, własnoręcznie przygotowana sałatka

 

 

Warsztaty Czekoladowe

 

 

 

PODWIECZOREK: owoce

 

 

Śniadanko w formie bufetu

 

Wyjście na zajęcia sportowe do Koloseum

 

 

 

OBIAD: własnoręcznie zrobiona pizza w Da Grasso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODWIECZOREK: własna sałatka owocowa

 

Śniadanko w formie bufetu

 

Wyjazd na alpaki, ognisko, zabawy z alpakami, jeśli będzie śnieg zjazdy na sankach.

 

OBIAD: zupa i pierogi ruskie z surówką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODWIECZOREK: gofry z bitą śmietaną i owocami

 

 

 

 

 

 

Aby zapisać dziecko należy:

 

 

 Krok 1: Proszę o kontakt telefoniczny tel: 505 997 538 oraz wypełnienie dokumentów   kwalifikacyjnych dziecka poniżej:

 Karta kwalifikacyjna kuratorium-naciśnij i pobierz (rodzic wypełnia tylko cz.II,   natomiast   zamiast dat szczepień wpisuje "dziecko szczepione zgodnie z   kalendarzem szczepień"
 oraz okazuje książeczkę szczepień)

 Zgody - naciśnij i pobierz

 RODO - naciśnij i pobierz

 

 Krok 2: Odesłać dokumenty na adres e-mail: polkolonie@basniogrod.pulawy.pl
 lub przynieść osobiście:
 BAŚNIOGRÓD, ul. Olszewskiego 10, Puławy - po telefonicznym uzgodnieniu godziny.

 

 Krok 3: Wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł/turnus/dziecko gotówką, blikiem na numer telefonu

 505 997 538 lub na konto: Mbank:93 1140 2004 0000 3102 7655 2430

 

 


 

Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu!

 


 

REGULAMIN PÓŁKOLONII

W BAŚNIOGRODZIE

 

 

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 • spokojnego wypoczynku,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
 • wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

 

Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:

 • przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa na półkoloniach,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
 • trzymać się blisko grupy i opiekunów,
 • słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna/instruktora,
 • szanować cudzą i osobistą własność,
 • doceniać i szanować pracę innych.

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:

 • Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do uczestników takich jak: Upomnienie przez wychowawcę, Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, Powiadomienie rodziców i szkoły o zachowaniu, Wykluczenie z półkolonii. (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników półkolonii oraz niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkolonii.

 

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

 • Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników.
 • Dokonać wpłaty pozostałej kwoty za turnus najpóźniej pierwszego dnia do godziny 9:00 Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu. W przypadku rezygnacji z turnusu w trakcie jego trwania wpłata nie będzie zwracana
 • Wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika, podpisać regulamin i zgodę na ubezpieczenie dziecka najpóźniej do pierwszego dnia turnusu do godziny 9:00. Zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty na półkolonii nie może przebywać uczestnik ,którego Rodzice lub opiekunowie prawni nie złożyli kompletnie wypełnionej i podpisanej karty.
 • Rodzicom którzy do pierwszego dnia turnusu do godziny 9:00 nie dopełnili wskazanych w poprzednim punkcie formalności nie należy się zwrot wpłaty.
 • Zgłosić potrzebę otrzymania faktury najpóźniej do ostatniego dnia trwania turnusu, w przeciwnym wypadku jeśli płacą gotówką otrzymają tylko KP.

 

Inne (informacje praktyczne):

 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30.
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych (śnieg, deszcz, słońce, wiatr), w tym m.in.: rękawiczki, szalik, czapka, skarpetki 2 pary, na czas jazdy konnej długie niekrępujące ruchów spodnie oraz kryte buty, strój kąpielowy, dwa ręczniki (rzeczy uczestników mogą pozostawać w szatni na czas trwania turnusu).
 • Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów
  i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu, napojów energetycznych i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych uczestników półkolonii.
 • Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 • Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć wynikających z sytuacji losowych i pogodowych, nie zmienia to ceny turnusu.
 • Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii.