15 maja 2021

ZIMA 2024

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I CENA FERII ZIMOWYCH BĘDĄ DOSTĘPNE W PAŹDZIERNIKU

 

Półkolonie w Baśniogrodzie!
 
Dzieci przyprowadzamy od 6:30 do 9:00, a odbieramy do 16:30.
 
W ramach wyżywienia dzieci otrzymują:
I (7:00) i II śniadanie (9:00)
prowiant na wycieczkę
dwudaniowy obiad (ok. 13:00) z deserem 
owocowy podwieczorek (15:00).
 
 
Przyjmujemy dzieci od 4 do 12 roku życia.
 

 

 

 


 

 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII

W BAŚNIOGRODZIE

 

 

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

 • spokojnego wypoczynku,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
 • wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

 

Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:

 • przestrzegać regulaminu oraz zasad uczestnictwa na półkoloniach,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.,
 • trzymać się blisko grupy i opiekunów,
 • słuchać się i wykonywać wszystkie polecenia opiekuna/instruktora,
 • szanować cudzą i osobistą własność,
 • doceniać i szanować pracę innych.

 

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły:

 • Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do uczestników takich jak: Upomnienie przez wychowawcę, Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, Powiadomienie rodziców i szkoły o zachowaniu, Wykluczenie z półkolonii. (włącznie ze skreśleniem z listy uczestników półkolonii oraz niezwróceniem płatności za niewykorzystaną część turnusu) w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkolonii.

 

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

 • Dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę uczestników.
 • Dokonać wpłaty pozostałej kwoty za turnus najpóźniej pierwszego dnia do godziny 9:00 Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu. W przypadku rezygnacji z turnusu w trakcie jego trwania wpłata nie będzie zwracana
 • Wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika, podpisać regulamin i zgodę na ubezpieczenie dziecka najpóźniej do pierwszego dnia turnusu do godziny 9:00. Zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty na półkolonii nie może przebywać uczestnik ,którego Rodzice lub opiekunowie prawni nie złożyli kompletnie wypełnionej i podpisanej karty.
 • Rodzicom którzy do pierwszego dnia turnusu do godziny 9:00 nie dopełnili wskazanych w poprzednim punkcie formalności nie należy się zwrot wpłaty.
 • Zgłosić potrzebę otrzymania faktury najpóźniej do ostatniego dnia trwania turnusu, w przeciwnym wypadku jeśli płacą gotówką otrzymają tylko KP.

 

Inne (informacje praktyczne):

 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.30.
 • Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych (śnieg, deszcz, słońce, wiatr), w tym m.in.: rękawiczki, szalik, czapka, skarpetki 2 pary, na czas jazdy konnej długie niekrępujące ruchów spodnie oraz kryte buty, strój kąpielowy, dwa ręczniki (rzeczy uczestników mogą pozostawać w szatni na czas trwania turnusu).
 • Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów
  i przekleństw, palenia papierosów, picia alkoholu, napojów energetycznych i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci – uczestników, a dokonanych przez innych uczestników półkolonii.
 • Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
 • Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć wynikających z sytuacji losowych i pogodowych, nie zmienia to ceny turnusu.
 • Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii.

 

 

 

 


 

      Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu!

 

 


 

Aby zapisać dziecko należy:

 

 

Krok 1. Proszę o wypełnienie dokumentów kwalifikacyjnych dziecka poniżej:

 

              Karta kwalifikacyjna kuratorium - naciśnij i pobierz  (rodzic wypełnia tylko cz.II, natomiast zamiast
              dat szczepień wpisuje "dziecko szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień" oraz okazuje
              książeczkę szczepień)

           Zgody - naciśnij i pobierz

           RODO - naciśnij i pobierz

 

Krok 2. Odesłać dokumenty na adres e-mail: polkolonie@basniogrod.pulawy.pl lub przynieść osobiście
            BAŚNIOGRÓD, ul. Olszewskiego 10, Puławy - po telefonicznym uzgodnieniu godziny.

 

              Krok 3. Wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł/turnus/dziecko gotówką,
                          blikiem na numer telefonu 505 997 538 lub na konto:

                          Mbank:93 1140 2004 0000 3102 7655 2430

 

              Krok 4. Dopłacić resztę należności najpóźniej do poniedziałku do godziny 9 rano dnia rozpoczęcia       
                          turnusu gotówką bądź przelewem

 

 

PÓŁKOLONIE